Keep on reading

ABOUT US

 

An INTJ attempting to read my way through boredom…

conruoinho – admin


 

and :

Du Ca – contributor

 

 

7 Comments

Add yours →

  1. giờ mới biết cái trắc nghiệm tính cách, vô làm thử thì kết quả là INFJ ahihi

  2. Sách này có bản quyền ko bạn

Got something to say?