Người đọc thường có những quán sách nhỏ yêu thích gần nhà. Nhưng nếu bạn phải đi du lịch đến những nơi khác và cần có một chỗ để đọc sách hoặc đơn giản là bạn chỉ muốn gần những quyển sách? Hãy tìm đến những nơi này:

(Readers often have their favorite bookshop near home. But what about when you travel and need a place to read or just simply want to be near some books? Check out these places:)

 

HO CHI MINH, VIETNAM

Kafka Bookstore: Tiệm sách của Mèo


Tokyo, Japan

 Rokujigen: Góc lai vãng ở Tokyo dành cho fan của Murakami

 


Photo Credit: Acqua Alta Bookshop in Venice, by Lost in the Midlands