About Translation Rights

The translated works posted on this website may or may not have been given translation permission by the author or the translation right owner. Translation right for each work will be specified in their cover page.

We do not earn any money from these works. The purpose of these translated works are not intended to be deprived the original authors or publishers of their profits, but to share a piece of writing that we love to Vietnamese readers and English readers. Since the reviews and critiques are in both languages and some works are not familiar with readers that only use English or Vietnamese as they were not yet published in the reader’s language, we hope that this corner will bring readers closer to the works and the authors we discussed on the website.

About Translation Quality

We’re not professional translators. We strive to provide readers our best works but please understand that it may contain  translation errors.

conruoinho


 

Về bản quyền dịch

Những tác phẩm đăng trên trang web này có thể đã được hoặc chưa được tác giả hoặc tổ chức giữ bản quyền cho phép dịch. Quyền dịch của mỗi tác phẩm sẽ được ghi rõ trên trang bìa của tác phẩm.

Chúng tôi không thu bất kì chi phí nào nhuận nào từ những tác phẩm dịch này. Mục đích của những tác phẩm dịch này không phải để tước đi lợi nhuận của tác giả và nhà xuất bản, mà chỉ để chia sẻ những tác phẩm chúng tôi yêu thích với độc giả nói tiếng Việt cũng như độc giả nói tiếng Anh. Vì những bài bình luận được viết bằng song ngữ, trong khi đó chưa hẳn tác phẩm nào cũng đã được dịch ra hai thứ tiếng, chúng tôi hy vọng góc dịch thuật này sẽ đưa các độc giả đến gần nhau hơn.

Xin vui lòng tôn trọng tác giả cũng như dịch giả và không sao chép các tác phẩm để đăng trên trang khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

Về chất lượng dịch

Chúng tôi không phải là những dịch giả chuyên nghiệp. Chúng tôi cố gắng hết sức để mang đến cho độc giả những tác phẩm hay, nhưng xin độc giả thông cảm nếu phát hiện ra lỗi dịch trong tác phẩm.

conruoinho