Trích đoạn của sách ngoại văn được dịch sang tiếng Việt. Danh sách liệt kê theo thứ tự abc của tên sách.


Magnus Chase & the Gods of Asgard – THE SWORD OF SUMMER(Magnus Chase & các vị thần Asgard – THANH KIẾM MÙA HÈ)

Chương 1, Chương 2, Chương 3 — Rick Riordan, người dịch: conruoinho


The Girl on the Train (Cô gái trên tàu)

Chương mở đầu — Paula Hawkin, người dịch: conruoinho


Vị Khách Mèo

(The Guest Cat, đã được IPM xuất bản dưới tên Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè)

Chương 1Chương 2 — Takashi Hirade, người dịch: conruoinho